Storjord Montessoriskole søker rektor/daglig leder og lærere

Storjord Montessoriskole starter opp fra skoleåret 2018/2019, med elever fra 1. til 10. årstrinn, og søker derfor en kreativ og fremoverlent rektor/daglig leder fra 1.juli 2018.

Vi søker også etter kreative og motiverte lærere i inntil 3 stillinger og samt en assistent. Alle som skal arbeide ved Storjord Montessoriskole, må ha godkjent utdanning i montessoripedagogikk eller forplikte seg til å ta en slik utdanning innen en gitt tid.

Som rektor/daglig leder legges det vekt på utdanning, praksis og administrativ erfaring. Lærere må ha godkjent utdanning for å undervise i grunnskolen.

Alle stillinger avlønnes etter tilsvarende stillinger i kommunal grunnskole. Det stilles krav om politiattest ved ansettelse. Er du en som liker nye utfordringer og har tro på Maria Montessori’s pedagogiske idèer, send oss din søknad innen 10.februar 2018.

Nærmere opplysninger om stillingene og skolen får du ved å kontakte styreleder Leif Harald Olsen, e-post lharol@online.no, tlf. 97790768.

Søknad med CV sendes Storjord Montessoriskole, 8275 Storjord i Tysfjord,
e-post: kontakt@storjord-montessori.no