Velkommen som søker

Vi tar imot søknader for skoleår 2021/2022. Søknadsfrist 1. mars 2021

  • Etter denne dato vil det være fortløpende opptak så lenge det er kapasitet.

  • Søknaden behandles konfidensielt. Inntak av elever skjer iht. skolens inntaksreglement (se www. Storjord-montessori.no)

  • En skoleplass koster kr.600.- pr.mnd.pr elev og inkluderer frokost, frukt og lunsj.   

  • Skoleplassen er reservert og bindende når du/dere har bekreftet den skriftlig i skolens brev med tilbud om plass.

  • Tilbud om skoleplass vil bli sendt ut senest 3 uker etter søknadsfristens utløp.

  • Storjord Montessoriskole drives etter godkjent læreplan «Læreplan for montessoriskolen 2020»

  • Ved spørsmål om søknaden, vennligst ta kontakt med Sissel Norås på tlf. 91 91 93 80 eller e-post: kontakt@storjord-montessori.no

  • Søknaden sendes: Storjord Montessoriskole Storjord E6 7153, 8275 Storjord i Tysfjord eller e -post E-post: kontakt@storjord-montessori.no

 

Søknadsfrist 1. mars 2021