Storjord og omegn Montessoriforening utlyser inntil 2 stipend, hver på kr. 66.000,- for lærere som vil ta utdanning i montessoripedagogikk.

Da vi har behov for lærere med montessoripedagogikk fra skoleåret 2018/2019, anbefaler vi et studie gjennom Waterpark Montessori Internasjonal. Dette er en privat utdanningsinstitusjon i Norge.

Studiet er lagt opp som moduler, med oppstart i juli 2017. Teoridelen er nettbasert. Praktiske workshopper i Oslo, og du kan fullføre utdanningen innen juli 2018. Påmeldingsfrist til studiet er 15.april 2017.

Interessert? Ta kontakt med styreleder Leif Harald Olsen,
mobil 97790768,
epost: lharol@online.no
eller kontakt@storjord-montessori.no

Les også våre statutter for stipend