Mandag 6. november kl. 19.00
Storjord Oppvekstsenter (klasserom ungdomskola)

  • Informasjon om skolen
  • Inntaksregler og kostnader
  • Montessori foreningas betydning
  • Spørsmål fra fremmøtte

Åpent for alle

Velkommen