I juni 2016 ble det tatt initiativ til å starte en montessoriskole på Storjord. Etter en ganske hektisk høst for interimstyret, ble Storjord og omegn Montessoriforening og Storjord Montessoriskole AS stiftet den 9.november 2016. Alt det formelle er nå på plass, og både foreningen og skolen er nå registrert i Brønnøysundregistret. Det er inngått en intensjonsavtale med Tysfjord kommune, om å overta Storjord oppvekstsenter fra juli 2018. Budsjett for skoledrift er utarbeidet, og formell søknad om å starte montessoriskole på Storjord ble sendt til Utdanningsdirektoratet den 31.01.2017

Barnehagen skal fremdeles driftes av Tysfjord kommune og være en del av oppvekstsenteret. Storjord Montessoriskole AS skal stå for den daglige drifta av skolen, og alle som skal jobbe ved skolen vil bli ansatt hos Storjord Montessoriskole AS på samme vilkår som lærere i den kommunale grunnskolen.

Storjord og omegn Montessoriforening vil være formell eier av Storjord oppvekstsenter, og skal stå for vedlikehold av alle skolens lokaler og uteområde.