Praktisk info

Åpningstider: 08:00 – 15:15

Organisering av skoledag:

08:15 – 08:45 Frokost
08:45 – 11:45 Arbeidsøkt
11:45 – 12:45 Lunsj/friminutt
12:45 – 15:15 Arbeidsøkt