Åpningstider: 08:00 – 15:15

08:15 – 08:45 Frokost
08:45 – 11:45 Arbeidsøkt
11:45 – 12:45 Lunsj/friminutt
12:45 – 15:15 Arbeidsøkt

Skoledagen starter og slutter:

Gruppe 1 (1. – 7. trinn)
08:15 – 15:15 mandag og onsdag
08:15 – 12:15 tirsdag og torsdag
08:15 – 10:45 fredag

Gruppe 2 (8. – 10. trinn)
08:15 – 15:15 mandag til torsdag
08:15 – 13:15 fredag

Elevene får frokost, frukt og lunsj på skolen.


Busstider

kl. 07:30 Kalvik
kl. 07:50 Korsnes
kl. 08:00 Bognes