Storjord Montessoriskole

Storjord Montessoriskole startet opp august 2018. Skolen følger felles læreplan for Montessoriskolen 2020. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Skolen har plass til 30 elever på 1.-7. trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til skog, fjell og lysløype på den ene siden og havet og fjæra på den andre siden.

  • Skolen har tilbud om SFO før og etter skoletid.
  • Alle elevene som går i 1. klasse har rett på gratis skolebuss. Det samme gjelder de elevene som bor 4 km fra skolen.

  • Skolen er godkjent som en helsefremmende skole.

  • Elevene ved skolen får tilbud om å være med i kulturskolen. Undervisningen er på dagtid.

 

Nyheter

Sommerferien er over og vi er godt i gang

Vi har vært mye ute i et flott vær. Uka ble...

Gårdsbesøk og elektrisitet

Vi var på gårdsbesøk. Elevene fikk treffe Lille...

Påske

Siste skoledag før påske er det påskelunsj. I...

Februar

Denne måneden har vi hatt bursdagsmarkering....

Samefolkets dag

Samisk kultur har vært tema denne uken på...

Vårstell av skolens uteområde

Velfortjente bålkos! Tusen takk alle sammen for...

Flott å være på en Montessoriskole

Lesestund ute i det flott været. Naturfagtime....

Lille 17. mai feiring

I dag har vi feiret vår lille 17.mai på skola.Vi...

Strandrydding

Mandag 6. mai 2019 har hele skolen vært på...

Samefolkets dag

Kjempeflott markering med flaggheising, lek i...
Læreplanen

Storjord Montessoriskole benytter felles læreplan som er utviklet av Norsk Montessoriforbund: Læreplan for montessoriskolen 2020 – fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen er et helhetlig læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessoripedagogikken og inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn. Storjord Montessoriskole følger fag- og timefordelingen i denne læreplanen.

Du kan laste ned læreplanen her

Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken ble grunnlagt av Maria Montessori (1870-1952). Den er en av de eldste og mest utbredte alternative pedagogikken i verden.

Pedagogikken legger vekt på de grunnleggende egenskapene og ferdighetene som barn og unge trenger, slik at de kan bli kompetente og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og livslang lærelyst. Tverrfaglighet, bærekraft og en tro på barnets iver til å lære og utvikle seg står sentralt.

Montessoriskoler har aldersblanding, og barna jobber i et dynamisk læringsmiljø der flere trinn er samlet.Kilde: www.montessorinorge.no

Nyttige linker