Da har Storjord og omegn Montessoriforening kommet opp i 27 medlemmer. Takk til alle som støtter oss. Vi har en ambisjon om å få minimum 100 medlemmer, et ambisiøst mål, men slett ikke uoppnåelig. Skolen er limet i bygda, og skal vi bli flere i den vakre bygda vår, er skole- og barnehagetilbud noe av det viktigste for de som vil komme hit å bli sambygdinger med oss. Snakk med venner og bekjente og del gjerne dette. Det går også an å være støttemedlem. Framsnakk Storjord Montessori!