Info

Storjord Montessoriskole AS

Foreningen har stiftet et eget selskap som skal drive skole.
Her kan du laste ned selskapets stiftelsesdokument og styrets instruks

Styret består av:

  • Øyvind Johansen  (Styreleder)
  • Leif Harald Olsen (Nestleder)
  • Kristin Kristiansen
  • Peter Krüger
  • Monica Skårnes
  • Karianne Norås (Varamedlem)
  • Roy Hovde Johansen (Varamedlem)

Her kan du laste ned foreningens stiftelsesdokument og Vedtekter for Montessoriforeninga


Reglementer

Her kan du laste ned ordensreglement, inntaksreglement og statutter for stipend for montessoriskolen.