Da kom beskjeden fra UDIR om at vi er godkjent som Montessori skole. Ja, det går bare fremover og fremover! Hurra !!!