Tirs 2.mai 2017, kl.1830

Det blir avholdt årsmøte i Storjord og omegn Montessoriforening, tirs. 2.mai kl.1830.
Sted: Kontorlokaler bak butikken på Storjord
Saker:

  1.  Valg av møteleder
  2.  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Valg av valgkomitè
  6. Valg av medlemmer i styret
  7. Informasjon om aktiviteter fremover

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret ihende innen 30.april 2017
Saker kan sendes på epost til lharol@online.no eller kontakt@storjord-montessori.no
Alle medlemmer og støttemedlemmer er velkommen.
Styret