Tirsdag 8. mai kl.19:00
Sted: Store møterom på Kraftsenteret, Storjord

Saksliste
 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Styrets årsberetning
 4. Innkomne saker
 5. Regnskap
 6. Valgkomité
 7. Valg

Det blir medlemsmøte umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig

Saksliste
 1. Informasjon om overtakelse av skolebygg og utearealer
 2. Drift av biblioteket
 3. Økonomi
 4. Dugnad
 5. Eventuelt